Pandemija COVID-19, naravne nesreče in nenehni konflikti so v zadnjih dveh letih močno vplivali na dobrobit velikega števila družin in otrok v Evropi in Srednji Aziji, kaže novo UNICEF-ovo poročilo. Neenakomeren napredek v regiji za sabo pušča milijone revnih in ranljivih otrok.

 

Poročilo z naslovom »Analiza stanja otrokovih pravic v Evropi in Srednji Aziji: neenakomeren napredek, zapostavljeni otroci« poudarja poglabljanje neenakosti v tej regiji in poziva državem k vzpostavitvi ustreznega sistema za podporo otrokom, katerim grozita revščina in socialna izključenost. Poročilo je prvo te vrste, ki združuje obstoječe podatke in analize za vse države v regiji, hkrati pa poudarja kritične podatkovne vrzeli, ki jih je treba zapolniti. V poročilo je vključena tudi Slovenija, ki pa se pri večini kazalnikov v skupini držav Zahodne Evrope uvršča nadpovprečno in bolje od nekaterih bogatejših držav.

»Vojna v Ukrajini, pandemija Covida-19, podnebne spremembe ter trenutna gospodarska in energetska kriza so mnoge družine in njihove otroke pahnile v negotovost,« je povedala Afshan Khan, UNICEF-ova regionalna direktorica za Evropo in Srednjo Azijo. »Vendar je zaradi pomanjkanja podatkov o tem, kako so ti dogodki vplivali na pravice otrok, težko oceniti, kako lahko zadovoljimo potrebe najranljivejših, tako da noben otrok v regiji ne bo zapostavljen.«

Študija prikazuje zaskrbljujočo sliko razlik v dostopu do zdravja in izobraževanja za najrevnejše in najbolj ranljive otroke. Romski otroci in približno 11 milijonov otrok s posebnimi potrebami so med najbolj prikrajšanimi pri dostopu do kakovostnega izobraževanja.

Velike razlike obstajajo tudi v zdravstveni oskrbi otrok. Čeprav so v Evropi in Srednji Aziji države z najmanjšim številom smrti dojenčkov in otrok na svetu, imajo nekatere države v tej regiji v primerjavi s svetovnim povprečjem višje stopnje umrljivosti otrok, mlajših od pet let. Več kot polovica teh smrti je posledica bolezni, ki jih je mogoče preprečiti in zdraviti.

Celoten prispevek o poročilu si lahko preberete na: UNICEF.

Translate »