Povod omogoča financiranje lokalnih projektov za spodbujanje promocije ciljev trajnostnega razvoja. Cilj podeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni in vključevanje lokalnega prebivalstva v spodbujanje lokalnih akterjev ter oblasti k zavezam in dejanjem za uresničevanje teh ciljev. Prejemniki sredstev bodo s kampanjami naslavljali tako formalne kot neformalne lokalne skupine (in tako pomnoževali učinek usposabljanj in osveščanja) in prebivalce, tudi šole in študente, in jih osveščali o povezavi med vsakodnevnimi izbirami ter cilji trajnostnega razvoja. 


Kdo se lahko prijavi?

– lokalne organizacije

– lokalne članice nacionalnih civilno-družbenih organizacij, ki delujejo lokalno

– lokalna združenja, vključno s študentskimi združenji, klubi, civilnimi iniciativami ipd.
Prosilci za sredstva morajo biti:
a) pravne osebe,
b) neprofitne organizacije,
c) ustanovljeni v Sloveniji.
Opomba: Prosilec lahko v istem razpisu odda le eno prijavo na nacionalni ravni.

Trajanje: aktivnosti, za katere se podelijo sredstva, se začnejo izvajati na dan podpisa pogodbe (maja) in se morajo zaključiti do 30. septembra 2018, mesec dni po njihovem zaključku pa je treba predložiti poročilo o izvedbi.

Višina sredstev: Posameznemu prosilcu bodo podeljena sredstva največ v višini 1.000 EUR.

85 % odobrenih sredstev bo izplačanih vnaprej oz. ob začetku projekta na podlagi finančnega načrta in podpisane pogodbe, preostalih 15 % pa po oddaji poročila na podlagi dejanskih stroškov.

 Podrobnosti v priloženih dokumentih.

Razpis – TRAJNOSTNA EVROPA ZA VSE 2018

Prijavnica finančni načrt – TRAJNSOTNA EVROPA ZA VSE 2018

Prijavnica – TRAJNOSTNA EVROPA ZA VSE 2018Povod_logo3