Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji že dvanajsto leto potekal Teden globalnega učenja, v koordinaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se spreminja. Kaj pa mi?«. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave …

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2018: »Če ljudje resnično ne bomo sodelovali, svet ne bo zmožen premagati svojih najbolj ogrožajočih izzivov, vključno z revščino, naraščajočo neenakostjo in podnebnimi spremembami. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje teh globalnih izzivov. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj in mir so, če želimo udejaniti dane zaveze s podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj, še toliko bolj potrebne. Zadanih ciljev ne bomo dosegli, če se v reševanje izzivov ne bomo vključili vsi. Da pa lahko začnemo ukrepati, je globalne cilje in našo vlogo pri njihovem uresničevanju potrebno spoznati, to pa lahko celostno spoznamo s pomočjo globalnega učenja. Bistvenega pomena je zaščititi človekove pravice, doseči razvoj in zgraditi pravične, strpne in mirne družbe. Skozi različne dogodke v času Tedna globalnega učenja na to opozarjamo in ponujamo možnosti za aktivacijo vsakega posameznika. Svet se namreč spreminja, kaj pa mi?«

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2018 so cilji trajnostnega razvoja, ki jih je 193 držav sprejelo 25. septembra 2015. Novi globalni cilji (imenovani tudi Agenda 2030 za trajnostni razvoj), ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030, so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja – od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe in enakosti spolov … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva ter globalnega trajnostnega razvoja.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – sporočilo za javnost

SLOGA – TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – vabilo

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2018 – zloženka

PRIJAVI DOGODEK

KOLEDAR DOGODKOV


Koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO

 

 

Translate »