98 % dijakov v Sloveniji se uči tujega jezika

98 % dijakov v Sloveniji se uči tujega jezika

Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da se je leta 2015 več kot 17 milijonov učencev na nižji sekundarni stopnji (tj. 98,6 % vseh učencev na tej stopnji) učilo vsaj en tuji jezik. Med njimi se jih je več kot 10 milijonov (58,8 %) učilo vsaj dva...
Translate »