Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da se je leta 2015 več kot 17 milijonov učencev na nižji sekundarni stopnji (tj. 98,6 % vseh učencev na tej stopnji) učilo vsaj en tuji jezik. Med njimi se jih je več kot 10 milijonov (58,8 %) učilo vsaj dva tuja jezika. V Sloveniji se je leta 2015 tuji jezik učilo 98,4 % od 53.500 učencev na nižji sekundarni stopnji.

Najbolj priljubljeni tuji jeziki so bili angleščina (97,3 % učencev), francoščina (33,8 %) in nemščina (23,1 %). Leta 2015 se je največ učencev na nižji sekundarni stopnji učilo vsaj dva tuja jezika v Luksemburgu (100 %), na Finskem (98,4 %) in v Italiji (95,8 %), najmanj pa na Madžarskem (6,0 %) in v Avstriji (8,8 %).

V Sloveniji se je leta 2015 tuji jezik učilo 98,4 % od 53.500 učencev na nižji sekundarni stopnji, medtem ko se jih je vsaj dva tuja jezika učilo 51,5 %. Najpopularnejši tuji jezik je bil angleščina (99,5 %), sledila pa mu je nemščina (44,8 %).

V Evropski uniji se govori 24 uradnih jezikov, poleg tega pa še številni regionalni jeziki ter jeziki manjšin in priseljencev. Nekatere države EU imajo več kot en uradni jezik.

Celotno poročilo