Prispevki

Poročilo mreže Realnost razvojne pomoči 2018

Objavljeno je poročilo mreže The Reality of Aid Network za 2018. Namen The Reality of Aid Network, ustanovljene leta 1993, je spodbujanje sprejemanja nacionalnih in mednarodnih politik, ki prispevajo k oblikovanju novih in učinkovitih strategij za odpravo revščine na temeljih solidarnosti in enakosti. Gre za neprofitno pobudo sodelovanja nevladnih organizacij iz severa in juga, s posebnim svetovalnim statusom v Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov (ECOSOC).

Beri dalje