Objavljeno je poročilo mreže The Reality of Aid Network za 2018. Namen The Reality of Aid Network, ustanovljene leta 1993, je spodbujanje sprejemanja nacionalnih in mednarodnih politik, ki prispevajo k oblikovanju novih in učinkovitih strategij za odpravo revščine na temeljih solidarnosti in enakosti. Gre za neprofitno pobudo sodelovanja nevladnih organizacij iz severa in juga, s posebnim svetovalnim statusom v Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov (ECOSOC).

Letošnje poročilo je del rednih, zanesljivih poročil mreže o mednarodnem razvojnem sodelovanju in o obsegu naslavljanja tematik ekstremne prihodkovne neenakosti ter strukturnih, socialnih in političnih nepravičnosti, ki so je deležni ljudje v revščini, s strani vlad – držav s severa in juga. Poročilo preučuje nedavne spremembe v smeri in možnostih za mednarodno pomoč v okviru Agende 2030 ter vztrajnost revščine in naraščajočih neenakosti v državah in med njimi. Kakšno vlogo lahko in ali bi morala imeti uradna razvojna pomoč pri uresničevanju finančnih potreb Agende 2030? Ali je uradna razvojna pomoč primerna za ta namen?

To in še več naslavlja poročilo, ki je dosegljivo tukaj.

Vir: Eurodad

Translate »