Prispevki

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu.

Tematsko je razpis osredotočen na

  • boj proti podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic
  • spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja
  • krepitev glasu mladih v družbi.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Kazakhstana in držav članic EU.

 

Rok za prijavo: 3. junij 2021

Vir: CNVOS

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju aktivnosti nevladnih organizacij  na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu.
Beri dalje