Prispevki

Novo poročilo poziva države EU, naj izboljšajo svoje energetske in podnebne načrte do leta 2030

Focus, društvo za sonaraven razvoj, opozarja na to, da mora tudi Slovenija še precej izboljšati svoje energetske in podnebne načrte, če želimo doseči cilje do leta 2030. “Do konca leta bodo morale države EU predložiti svoje končne nacionalne energetske in podnebne načrte ter v njih predstaviti, kako bodo prispevale k podnebnim in energetskim ciljem EU do leta 2030. Novo, danes objavljeno poročilo prikazuje, kakšen napredek je bil dosežen, odkar je Evropska komisija objavila svoja priporočila glede osnutkov energetskih in podnebnih načrtov vsake izmed držav članic EU. Kljub določenim izboljšavam morajo države v prihajajočih mesecih okrepiti svoja prizadevanja, da bodo uresničile vsaj cilje EU za leto 2030, kaj šele cilje Pariškega sporazuma. To velja tudi za Slovenijo, ki jo čaka še kar nekaj dela.”

Beri dalje