Podnebna kriza je huda. Morska gladina se dviguje, kar povečuje nevarnost erozije, poplav in ekstremnih neviht v obalnih regijah po vsem svetu. Vročinski valovi se pojavljajo vse pogosteje, zaradi česar se širijo požari v naravi, obremenjujejo habitati divjih živali in povzročajo suše, ki ogrožajo pridelke in varnost preskrbe z vodo. Reke redno dosegajo ravni poplav, ki so nekoč veljale za zelo redke dogodke. Te nesreče bi lahko skupaj z drugimi podnebnimi grožnjami v naslednjih 30 letih povzročile razselitev več kot milijarde ljudi.

Rešitve, ki temeljijo na naravi, pomenijo sklop ukrepov ali politik, ki izkoriščajo moč narave za reševanje nekaterih naših najbolj perečih družbenih izzivov, kot so grožnje varnosti preskrbe z vodo, naraščajoča nevarnost nesreč ali podnebne spremembe.

Te rešitve vključujejo zaščito, obnovo in trajnostno upravljanje ekosistemov na načine, ki povečujejo njihovo odpornost in sposobnost za reševanje teh družbenih izzivov, hkrati pa varujejo biotsko raznovrstnost in izboljšujejo blaginjo ljudi.

Rešitve, ki temeljijo na naravi, pa niso edine, s katerimi bi lahko pomagali državam, skupnostim ali podjetjem pri prilagajanju na podnebne spremembe. “O obvladovanju podnebnih tveganj bi morali razmišljati kot o naložbah v delnice,” pravi Jeff Opperman, vodilni znanstvenik za sladke vode pri WWF. “Najbolje je vlagati v razpršen portfelj. Če si na primer prizadevamo, da bi nizko ležečo obalno skupnost zavarovali pred posledicami poplav, je najbolje, da ne vlagamo vseh svojih sredstev v eno samo rešitev, kot so na primer nasipi,” pravi. “Namesto tega uporabite več strategij, ki se med seboj dopolnjujejo. Rešitve, ki temeljijo na naravi, so lahko ključna sredstva v raznolikem portfelju.”

Z drugimi besedami, spopadanje s podnebno krizo pomeni razširitev našega nabora orodij. Že zdaj vemo, da moramo za ublažitev posledic podnebnih sprememb nujno zmanjšati emisije na svetovni ravni. Vendar postaja vse bolj jasno, da mora biti narava v središču teh prizadevanj. Rešitve, ki temeljijo na naravi in so premišljeno vključene poleg tradicionalnih rešitev in znanstveno utemeljenih ciljev, bi lahko bile ključne za sprostitev naših možnosti za zaščito ljudi in divjih živali.

“V svetu, ki se segreva, tvegamo, da bomo naravo videli le kot grožnjo, katere sile so usmerjene proti nam,” pravi Opperman. “Z vlaganjem v rešitve, ki temeljijo na naravi, pridobimo naravo tudi na svojo stran.”

Več na spletni strani WWF.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »