Support to Education in the Somali Federal States (SESFS)

Splošni cilj tega razpisa je: razširiti možnosti izobraževanja in usposabljanja, kar bi prispevalo k zmanjšanju revščine v mirni, varni in demokratični Somaliji. Poseben cilj tega razpisa je: Podpreti zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja za ciljne populacije v Somaliji.

Pričakovani rezultati so: Rezultat 1: Povečan dostop do kakovostnega izobraževanja za vse otroke, mladino in odrasle. Rezultat 2: Povečana udeležba mladih in odraslih, tudi iz ranljivih skupin, strokovnega in poklicnega izobraževanja. Rezultat 3: Okrepitev kapaciteto zavodov, uprave in sistemov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Imeti pa morajo najmanj 2 leti izkušenj, na področju izobraževanja v južnih in osrednjih območjih Somalije.

Več o razpisu