Svet Evrope je objavil izjavo svojega Odbora strokovnjakov za reformo medijskega okolja/Committee of Experts on Media Environment and Reform (MSI-REF), v kateri opozarjajo, da je v trenutni krizi treba prepoznati ključno vlogo neodvisnih medijev in novinarstva.

V času, v katerem smo se znašli, je še posebej pomembno, da države članice prepoznajo ključno vlogo neodvisnih medijev. Zdaj bolj kot kadar koli prej potrebujemo zanesljivo novinarstvo, ki temelji na profesionalni etiki, da javnost obvešča in natančno preučuje ukrepe, ki so bili sprejeti kot odgovor na svetovno grožnjo. Za preprečevanje govoric in dezinformacij, ki bi lahko privedle do panike, potrebujemo natančne informacije, vključno s poglobljenimi raziskavami novinarjev. To je možno doseči z oblikovanjem forumov za dialog med vladami in mediji.

V skladu s Smernicami Sveta Evrope o zaščiti svobode izražanja  in informacij v kriznih razmerah, krizne razmere ne smejo biti izgovor za omejevanje dostopa javnosti do informacij. Države tudi ne smejo omejevati svobode medijev, ki presegajo omejitve 10. Člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Države članice bi si morale skupaj z vsemi mediji prizadevati za okolje z kakovnostnim novinarstvom, ki deluje v skladu s standardi, ki jih določajo Priporočila Sveta Evrope. V teh okoliščinah je potrebno posebno pozornost nameniti zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev za novinarje.

Svoboda izražanja, neodvisnost medijev in odprta razprava, ne pa nadzor informacij, so temeljna načela evropske demokracije, ki nam bodo omogočala premagovanje velikih izzivov, s katerimi se soočajo naše države.

Povezava.

Translate »