Stališče razvojnih, humanitarnih in okoljskih nevladnih organizacij glede post-2015 okvira

Dve leti po konferenci Rio+20 in leto dni pred pretekom razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) vstopamo v drugo fazo pogovorov o novem razvojnem okviru, ki bo začel veljati po letu 2015. Delovna skupina za oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja zaključuje z oblikovanjem spiska ciljev in bo počasi prešla v drugo fazo, ki se bo osredotočila na krčenje tega spiska in določanjem indikatorjev in ciljev. Ločeno se strokovnjaki pogovarjajo o načinih financiranja trajnostnih ciljev in post-razvojnih ciljev tisočletja.

Tudi NVO smo pripravile nadgradnjo prvega stališča o post-2015 okviru. Tokratno stališče ni le pogled razvojnih in humanitarnih organizacij, temveč združuje tudi vidike okoljskih organizacij. Usklajen pogled seveda izraža močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu okviru, ki bo začrtal skupno prihodnost človeštva. NVO zagovarjamo stališče, da mora biti novi okvir celovit ter naslavljati odpravljanje revščine in zagotavljanje trajnostnega razvoja na načelih človekovih pravic. Prepričani smo, da mora naslavljati vzroke in ne njihovih posledic. Z drugimi besedami, predlagani cilji naj se nanašajo na oblikovanje strukture in pravil igre in naj bodo bolj normativne narave.

V okviru Vlade potekajo aktivnosti v zvezi z oblikovanjem izhodišč Slovenije za medvladna pogajanja o agendi post-2015, ki se bodo začela septembra letos v New Yorku. Koordinator teh aktivnosti je Sektor za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja na ministrstvu za zunanje zadeve, v njih pa sodelujejo predstavniki vseh relevantnih vladnih resorjev. Ko bo pripravljen prvi osnutek izhodišč, se bo nacionalni koordinator s tem v zvezi posvetoval tudi z NVO.

post2015logoslorsz