Eurodad je v sodelovanju z različnimi  nevladnimi organizacijami pripravil stališče glede »Financiranja za razvoj« ob prihajajočem vrhu ZN. Na zadnji konferenci o financiranju za razvoj (AAAA) leta 2015 je bilo dogovorjeno, da bodo države pripravile finančni okvir, ki bo namenjen financiranju doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Dodatno so se države v okviru Pariškega dogovora zedinile o okrepitvi globalnih ukrepov za blažitev podnebnih sprememb. Žal pa je v zadnjem obdobju vedno bolj jasno, da aktualne politike ne prinašajo potrebnih sprememb za dosego ciljev Agende 2030. 

Zato ocenjujemo, da bo ključnega pomena, da se države, med drugim tudi Slovenija, čim bolj poenotijo glede nujne reforme globalnega finančnega in ekonomskega (gospodarskega) sistema, ki bo zagotovila uspešnejše doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR). Pri tem bo imela ključno vlogo aktivna udeležba vseh vlad na prihajajočem Forumu ZN o financiranju za razvoj.

Pripravljeno poročilo, pri oblikovanju katerega je direktno sodelovala slovenska članica Eurodada, Ekvilib Inštitut, ki hkrati tudi aktivno sodeluje pri oblikovanju Sloginega stičišča za davčno pravičnost, izpostavlja predvsem:

– Potrebo po vzpostavitvi medvladne davčne komisije, ki bo imela pristojnosti na globalnem nivoju,

– Potrebo po vzpostavitvi transparentnih pogodbenih pogojev na globalni ravni,

– Potrebo po podelitvi pristojnosti »Razvojnemu Forumu ZN«, da bo lahko nadzoroval interakcije med mednarodnimi javnimi financami in vključevanjem zasebnega sektorja,

– Potrebo po vzpostavitvi transparentne in odgovorne institucije za odpis dolgov,

– Potrebo po čim prejšnjem začetku načrtovanja Vrha ZN na temo financiranja za razvoj, ki bo leta 2020.