13. aprila 2017 se je sestal Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Obravnaval je štiri teme, vezane na pripravo nove politike in zakonodaje na tem področju.

Svet se je najprej seznanil s potekom vzajemnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s strani Odbora OECD za razvojno pomoč. Nato so predstavniki MZZ predstavili potek in strukturo priprave strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarni pomoči Republike Slovenije ter spregovorili o pripravi Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Translate »