Srečanje Strokovnega sveta MRS na MZZ

V petek, 17. aprila 2015, je na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije potekal sestanek strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, ki je ministrovo posvetovalno telo za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V to telo je bil pred nedavnim kot predstavnik nevladnih organizacij (platforme SLOGA) s strani MZZ imenovan predsednik Sveta SLOGE Eyachew Tefera. Sestanka so se udeležili tudi nekateri strokovnjaki, predstavnik Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj ter predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Predstavnica MZZ je obširno predstavila napore in aktivnosti ter proces (so)oblikovanja vizije globalnega razvoja, kot tudi prioritete razvoja pri nas doma. Predstavnik SLOGE je v svojem nastopu poudaril, da je nujen celosten pristop države pri sooblikovanju prioritet, da bodo prioritete države temelj za naše nadaljnje delo na področju zagovorništva. Med obravnavanimi temami je bila zelo izpostavljena potreba po medsektorskem usklajevanju in vključevanju čim več akterjev v oblikovanje prioritet.

Nevladne organizacije v tem procesu aktivno sodelujejo in bodo tudi v prihodnje tako z MZZ, kot tudi v sodelovanju z drugimi ministrstvi usklajevale svoja stališča. Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje naj bi se ponovno srečal predvidoma pred letošnjim poletjem 2015.

Za več informacij nam pišite na  info@sloga-platform.org.