Srečanje s predstavniki zunanjih ministrstev Zahodnega Balkana

Dne 17. marca 2015 je platformo SLOGA obiskala delegacija predstavnikov ministrstev za zunanje zadeve iz petih držav Zahodnega Balkana.

Namen njihovega obiska je bil predvsem seznanitev predstavnikov zunanjih ministrstev Zahodnega Balkana z delovanjem nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter spodbujanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami iz njihovih držav, še posebej na področju globalnega učenja in ozaveščanja javnosti. Obisk je potekal v okviru finančne podpore GIZ. Za več informacij nam pišete na  info@sloga-platform.org.