Informacijska služba Združenih narodov (ZN) na Dunaju in avstrijsko društvo za ZN sta 18. in 19. oktobra organizirala srečanje nevladnih organizacij iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Na srečanju, ki je bilo namenjeno povezovanju nevladnih organizacij in iskanju priložnosti za sodelovanje, še posebej pri ozaveščanju o ciljih trajnostnega razvoja, je sodelovala tudi SLOGA.

 V sklopu srečanja so udeleženci razpravljali o vlogi civilne družbe pri zagovorništvu razvojne agende, predstavljeni so bili prioritetni cilji posameznih agencij ZN, udeleženci pa so predstavili projekte nevladnih organizacij na področju razvojne agende. Predstavnica platforme SLOGA je predstavila projekte Tudi ti si globalni sosed, Izzovimo krizo, Action/2015 in Svetovljanska Evropa, ki se osredotočajo na zagovorništvo in ozaveščanje o razvojnih vprašanjih. Vzpostavljena partnerstva predstavljajo odlično osnovo za nadaljnja skupna prizadevanja, da cilje trajnostnega razvoja približamo prav vsakemu posamezniku.