Srečanje ministra Karla Erjavca s predstavniki nevladnih organizacij

erjavecnvomaj13rszLjubljana, 15. maj 2013 – 15. maja 2013 se je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec ponovno srečal z nekaterimi predstavniki NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Minister je potrdil sprejetje Smernic o sodelovanju MZZ in NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki so bile usklajene in dogovorjene v sodelovanju s platformo SLOGA.

MZZ s tem postaja svetel zgled veliki večini preostalih ministrstev in hkrati vstopa v krog držav članic EU, ki imajo sodelovanje z NVO formalno urejeno, ne pa odvisno od ad hoc volje. Minister je poudaril tudi pomen sodelovanja predstavnika civilne družbe na različnih relevantnih mednarodnih srečanjih in bo zato podprl sodelovanje predstavnika civilne družbe na septembrskem zasedanju Generalne skupščine OZN. Hkrati se je zavzel, da bodo NVO preko svojega predstavnika lahko sodelovale pri pripravi različnih strateških dokumentov. Na srečanju je tako najavil pripravo prenovljene zunanje-politične strategije RS, v katero naj bi bile vključene tudi NVO.

Srečanja se je udeležil tudi koordinator Sloge Marjan Huč in poudaril, da so Smernice kompromis, s katerim smo NVO relativno zadovoljne. SLOGA si bo prizadevala, da Smernice ne bodo ostale zgolj mrtva črka na papirju, ampak, da bodo osnova za nadaljnje oz. še boljše sodelovanje NVO in MZZ. Foto: MZZ