Samo dan po predstavitvi mitov o migracijah in razvoju ter CONCORD-ovega poročila “V žarišču: Skladnost za migracije in varnost – kaj pa razvoj?” v Bruslju se je sestala tudi skupina predstavnikov organizacij, ki pokrivajo to vsebinsko področje. V temeljiti razpravi smo udeleženci pripravili celovit delovni program za leto 2016 in določili prednostne vsebine za oblikovanje vsebine dela v stičiščih kot novi organizacijski obliki delovanja CONCORD-a.

Pri tem smo se še posebej osredotočili na nadaljevanje prizadevanj po vrhu v La Valetti, Kartumskemu in Rabatskemu procesu, posebnemu poročilu Evropskega parlamenta o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migracijam ter delovanju institucij Evropske komisije in Sveta. Na področju financiranja smo izpostavili prihodnje poročilo AidWatch, definiciji uradne razvojne pomoči, vračanju beguncev ter nadaljevanju procesa po sprejemu Akcijske agende iz Adis Abebe. Skupina bo prav tako sledila pripravam na svetovna begunska in humanitarna vrhova (septembra in maja 2016).