Sprejet Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015 – 2019

Prejšnji teden je Svet za zunanje zadeve EU sprejel in potrdil Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015 – 2019.

Akcijski načrt je dokument, ki predstavlja usmeritve in predvidene aktivnosti, ki jih bo EU na področju človekovih pravic izvajala v zunanji politiki.

Nov akcijski načrt predstavlja nadomestek starega, ki se je iztekel v letu 2014. Izpostavljenih je pet prioritetnih področij delovanja: krepitev pobud lokalnih dejavnikov, naslavljanje ključnih izzivov na področju človekovih pravic, vključevanje človekovih pravic v reševanje kriz in konfliktov, krepitev skladnosti in doslednosti ter večja učinkovitost na področju človekovih pravic in demokracije.

Vir: MZZ.