Je solidarnost zares temeljna vrednota EU? Kako bo s prihodnostjo Evropske unije in kako nasloviti problematiko državljanske participacije? Je Evropa pripravljena na povečane migracije in medkulturno sobivanje? O teh in številnih drugih pomembnih temah so razmišljali na 4-dnevni mednarodni konferenci v Novem mestu, ki je potekala med 12. in 15. 6. 2019 v okviru projekta “Europe is Cool”, ki se odvija pod okriljem programa “Evropa za državljane”.

Mednarodnega dogodka v Novem mestu se je udeležilo kar 7 držav – 3 iz EU (Slovenija, Hrvaška in Italija) in 4 ne-članice Evropske unije (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija), skupno pa bo v projekt vključenih preko 280 državljanov. Dogodek je organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

“Europe is Cool” je namenjen podpori in spodbujanju temeljnih evropskih vrednot ter krepitvi partnerskega sodelovanja. Projekt želi državljanom približati politike, vrednote in institucije EU. Konferenca “Evropa je kul” se je odvila z namenom podpore in promocije solidarnosti kot temeljnih vrednot Evropske unije. V okviru razprave o Evropski solidarnostni enoti se je razpravljalo tudi o vključevanju migrantov na ravni Evropske unije.

Posebno pozornost je konferenca namenila tudi enakim možnostim za vse ter migracijski politiki na ravni EU. V okviru dogodka se je odvil tudi terenski obisk institucij s primeri dobre prakse v Ljubljani. Sočasno se med Festivalom migrantskega filma prikazujejo tudi dokumentarni filmi nekaterih partnerjev.

En del konference je bil posvečen tudi evropskemu letu kulturne dediščine 2018 ter medkulturnemu dialogu. V razpravo so se vključili tudi ugledni slovenski umetniki in pisatelji. V času dogodka je potekal mednarodni sejem kultur in kulinarični sejem “Evropa je kul”.

Pomemben poudarek je bila tudi tema sodelovanja – državljanov in regionalnemu sodelovanju. V okviru dogodka je za občinske uradnike potekala tudi okrogla miza o načinu delovanja za medsebojno sodelovanje oziroma mreženje.

Vsi vsebinski poudarki konference so želeli spodbujati evropsko državljanstvo, mir in blaginjo narodov, krepiti državljansko udeležbo, spodbujati solidarnost  v času krize, krepiti medkulturni dialog in sobivanje ter se zoperstaviti stigmatizaciji priseljencev in ostalih manjšinskih skupin.

Poseben pečat je dogodku dal obisk novoizvoljenega slovenskega poslanca Evropskega parlamenta, Milana Brgleza, ki je predstavil delo, vloge in ključni pomen tega organa za Evropsko unijo. Dogodek se je sklenil s podpisom dogovora o nadaljnjem sodelovanju projektnih partnerjev.

Projekt bo posredno, skupaj s prvo informacijsko kampanjo »Mi smo Evropejci«, ki je potekala v obliki mednarodnega kviza o politikah in institucijah EU v 7 državah, dosegel kar 20.000 udeležencev. S projektnimi aktivnostmi se krepi in spodbuja državljane članic in ne-članic EU, da se aktivno vključujejo v oblikovanje politik EU. Vsi udeleženci konference v Novem mestu so bili tudi gostje, sedaj že tradicionalnega, Tedna kultur, ki spodbuja medkulturni dialog in sobivanje različnih kultur pri nas.

Vir: DRPD NM

Translate »