Sodelovanje v raziskavi Večjezičnost Ljubljane

Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) izvaja raziskavo o različnih jezikih, ki jih uporabljamo prebivalci Ljubljane. V ta namen so pripravili vprašalnik, ki je namenjen priseljencem (tudi tistim, ki že imajo državljanstvo Republike Slovenije), potomcem priseljencev in (zakonskim) partnerjem priseljencev, ki živijo v Ljubljani. 
Po nekaterih ocenah prebivalci Ljubljane govorimo več kot 100 različnih jezikov in s tem pomembno prispevamo h kulturni raznolikosti prestolnice. Sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja bi radi dobili še bolj natančne podatke o prisotnosti in dejanski rabi različnih jezikov v Ljubljani, s čimer želijo prispevati k dvigu ozaveščenosti o jezikovni in kulturni raznolikosti, ki bogatita naše mesto.

Prosijo,  da izpolnite anonimni vprašalnik ali ga posredujete tistim, ki spadajo v ciljno skupino in bi jih sodelovanje v raziskavi zanimalo. Vprašalnik lahko izpolnite v spletni obliki (povezava na spletno anketo: https://www.1ka.si/a/168989), lahko pa tudi v Wordovem dokumentu. Za izpolnjevanje vprašalnika boste porabili približno 10 minut.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z raziskavo se lahko obrnete na raziskovalca Inštituta za narodnostna vprašanja
dr. Romano Bešter (romana.bester@guest.arnes.si) ali dr. Janeza Pirca (janez.pirc2@guest.arnes.si).