Slovenski politološki dnevi 2015: Panel o razvojni pomoči in Zahodnem Balkanu

Na Fakulteti za družbene vede so med 28. in 29. majem 2015 potekali Slovenski politološki dnevi 2015, ki jih je organiziralo Slovensko politološko društvo. Namen dogodka je spodbujanje refleksije o aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih.

V okviru dogodka je potekal panel z naslovom »Zahodni Balkan: Razvojna pomoč – pomoč državam in/ali gospodarstvu?«. Na njem so sodelovali veleposlanik Mitja Štrukelj, generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Boris Jež, direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj,  veleposlanik mag. Franci But, Kabinet ministra za zunanje zadeve ter docent dr. Boštjan Udovič iz Fakultete za družbene vede.

Panelisti so naslovili obstoječe trende v kontekstu mednarodne razvojne pomoči ter vlogo Slovenije, strateški pomen Zahodnega Balkana za Slovenijo in povezavo z mednarodno razvojno pomočjo ter vlogo gospodarstva in gospodarske diplomacije v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Veleposlanik Štrukelj je izpostavil letošnje leto kot ključni mejnik na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, saj se izoblikuje post-2015 agenda, katera predstavlja dve novosti: univerzalnost zavez ter osredotočenost na izkoreninjenje revščine ter zagotavljanje trajnostnega razvoja. Boris Jež, direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, je poudaril pomembnost prilagajanja mednarodne razvojne pomoči potrebam državam prejemnicam. Veleposlanik mag. Franci But pa je medtem opozoril na dejstvo, da Slovenija predstavlja eno manjših donatoric in akterjev na Zahodnem Balkanu. Dr. Boštjan Udovič je na koncu pozval h kritičnemu premisleku o vlogi in naravi razvojnega sodelovanja znotraj kontekstom določanja strateških zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije.