Slovenski nevladniki izboljšujejo življenja v Afriki in na Zahodnem Balkanu

Dokumentarni film Tudi mi smo del istega sveta prikazuje izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu, s katerim želi SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, razvojne projekte približati slovenski javnosti.

Slovenske nevladne organizacije z različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz besed na papirju zaživijo v praksi. Zagotavljanje pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najrevnejši sloji prebivalstva velikokrat živijo v odročnih predelih s slabimi prometnimi povezavami in omejeno infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga nevladnih organizacij, ki so s svojimi lokalnimi partnerji prisotne na terenu, imajo izkušnje in dostop do lokalnega znanja ter so prožnejše pri nudenju in izvajanju pomoči.

V dokumentarnem filmu lahko tako iz prve roke spoznamo projekte Društva Edirisa Slovenije, Društva SOS telefon, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in Zavoda Krog.

 

MRS logoDokumentarni film je nastal s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. Dokumentarni film je del projekta platforme SLOGA “Ozaveščanje javnosti za večjo podporo MRS in HP”, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.