Slovenska filantropija v okviru projekta MINT išče mlade osebe, stare med 18 in 25 let, ki si želijo postati mentorji_ice mladim migrantom in jim pomagati pri integraciji v novem okolju. Program se bo izvajal v Mariboru.

Skupaj z mednarodnimi partnerji iz Romunije, Češke, Poljske in Madžarske Slovenska filantropija sodeluje pri projektu MINT – mentorstvo za integracijo otrok migrantov, katerega cilj je opolnomočiti mlade migrante in jih vključiti v nove integracijske aktivnosti. Da bi lahko cilj uresničili, potrebujejo prostovoljke_ce, ki bodo mentorji_ice mladim migrantom.

»Mentorstvo bo potekalo v Mariboru. Izbrani mentorji bodo v začetku junija opravili uvodno usposabljanje. Nato bomo mentorje in mlade migrante razdelili v pare. Mentorji in mentoriranci se bodo srečevali nekajkrat mesečno tako na individualnih kot tudi na skupinskih srečanjih, s katerimi bomo pričeli v mesecu juliju. Vsebina srečanj bo variirala od kulturnih do izobraževalnih aktivnosti in tukaj lahko pokažeš svojo kreativnost in znanje. Ker je za vzpostavljanje odnosa potrebnega precej časa, želimo, da pri projektu sodeluješ vsaj 9 mesecev.«

Več informacij je na voljo tukaj.

Translate »