Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislav Raščan se je na povabilo nemške ministrice za okolje, zaščito narave in jedrsko varnost Svenje Schultze udeležil virtualne konference Vodni dialogi za rezultate, Water Dialogues for Results, v Bonnu, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Konferenca sodi v sklop uradnih pripravljalnih dogodkov na Pregledno konferenco vodne dekade Združenih narodov (ZN), ki bo marca 2023 v New Yorku. To bo šele druga konferenca v zgodovini ZN, posvečena izključno vodi.

Slovenija je, v pripravah na konferenco v Bonnu, sodelovala v vlogi opazovalke v Usmerjevalnem odboru. Odbor je pripravil Ključna sporočila, ki predstavljajo vsebinski prispevek za pregledno konferenco ZN leta 2023.

Državni sekretar dr. Raščan je v svojem nagovoru izrazil podporo Slovenije Ključnim sporočilom, ki podajajo jasna priporočila za ukrepe za pospešitev doseganja cilja 6 (dostop do čiste vode in sanitarij) Agende za trajnostni razvoj ZN 2030 in drugih, z vodo povezanih ciljev agende na področju financiranja, podatkov, izgradnje kapacitet, inovacij in vladanja.

Državni sekretar dr. Raščan je izpostavil celovit, vključujoč, več-deležniški, medsektorski in multidisciplinarni pristop do vode na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki ga predlagajo Ključna sporočila, kot pristop, ki ga bo med svojim predsedovanjem Svetu Evropske unije zagovarjala tudi Slovenija. Voda v zunanjih odnosih Unije bo namreč ena od prioritet slovenskega predsedovanja. Pri tem vidimo pomembno vlogo vodne diplomacije Evropske unije pri spodbujanju globalnega ukrepanja.

V prizadevanjih za celovit odziv na z vodo povezane izzive na globalni ravni, si bo Slovenija prizadevala za bolj koherentno globalno upravljanje na področju vode, za imenovanje posebnega odposlanca ZN za vodo in za celovito obravnavo cilja 6 z vsemi ostalimi cilji trajnostnega razvoja.

dr. Stanislav Raščan 


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »