Platforma SLOGA je v sodelovanju z črnogorskim združenjem nevladnih organizacij 6. decembra v Podgorici organizirala usposabljanje na temo »Zagovorništvo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja«.
Usposabljanja se je udeležilo 13 predstavnikov najaktivnejših lokalnih nevladnih organizacij, ki že povezujejo svoje nacionalno usmerjene aktivnosti z aktivnostmi v državah soseščine (predvsem Albanija in Kosovo).

Usposabljanje, ki ga je vodil predstavnik platforme SLOGA, je imelo za cilj pripraviti načrt za sodelovanje zainteresiranih lokalnih NVO pri pripravi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Črne gore in pri začetku promocije koncepta globalnega učenja na nacionalni ravni.

Preko predstavitev različnih metod in primerov dobrih praks iz držav EU 13, so udeleženci usposabljanja pripravili zelo ambiciozni načrt za 2017, katerega koordinacijo je prevzelo nacionalno združenje CRNVO, platforme SLOGA pa jim bo stala ob strani v primeru nadaljnjih potreb po sodelovanju ter izmenjavi primerov dobrih praks.

Translate »