Obveščamo vas, da SLOGA razpisuje delovno mesto direktorice_ja platforme. Delovno razmerje se bo sklenilo za mandatno dobo štirih let.

Zahteve:
– vsaj VII. stopnja izobrazbe in vsaj 5 let delovnih izkušenj ali VI. stopnja izobrazbe in vsaj 10 let delovnih izkušenj;
– znanje tujih jezikov, nujno aktivno znanje angleščine;
– dobro poznavanje evropskih politik s posebnim poudarkom na razvojnih politikah in politikah sodelovanja s sosedskimi državami EU in državami globalnega juga;
– dobro poznavanje nevladnega sektorja s poudarkom na področju razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči;
– organizacijske, motivacijske in vodstvene sposobnosti;
– izkušnje s pripravo razpisne projektne dokumentacije v slovenskem in tujem jeziku;
– izkušnje z vodenjem projektov in finančnim poslovanjem;
– izkušnje pri sodelovanju z različnimi vladnimi uradi ali ministrstvi;
– računalniška pismenost;
– izdelana vizija delovanja platforme.

Kako se prijavite:
Pošljite motivacijsko pismo (največ 1 stran), v katerem predstavite vaš interes in dosedanje izkušnje na zgoraj navedenem področju, življenjepis ter priložite kratko vizijo delovanja platforme (1 stran).

Zahtevane dokumente v dveh izvodih pošljite s priporočeno pošto najkasneje do ponedeljka, 17. 8. 2020 na naslov SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na e-naslov info@sloga- platform.org, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORICO_JA«. Razgovori z izbranimi kandidatkami_ti bodo potekali predvidoma med 26. in 28. 8. 2020. O rezultatih izbora bodo vsi kandidati_ke obveščeni do konca avgusta 2020.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

Translate »