SLOGA na srečanju v okviru projekta LADDER

SLOGA se je med 6. in 8. majem 2015 v Podgorici v Črni gori udeležila srečanja vključenih v projekt LADDER. Srečanje je vključevalo delavnice za krepitev zmogljivosti organizacij na področju monitoringa in evalvacije in sestanek geografske poti za Jugovzhodno Evropo, katere sopredsedujoča je SLOGA.

Na delavnicah o monitoringu in evalvaciji projektov, ki jih je vodila Monica Dimitriu, so se udeleženci podrobneje seznanili z vsemi procesi vodenja projekta. Potekala so tudi srečanja, katerih namen je bil podrobneje orisati prihajajoče dogodke in projektne aktivnosti.

SLOGA je pripravila in vodila tudi prvo srečanje geografske poti za Jugovzhodno Evropo, kjer so zbrane organizacije, ki imajo interes za delo v državah na tem območju. Sodelujoči so izbrali teme in izzive, ki bi jih želeli nasloviti v času trajanja projekta, in se dogovorili o časovnici aktivnosti za to geografsko področje.

SLOGA je v triletni projekt, ki ga financira EuropeAid, vključena kot partnerska organizacija. V projektu sodeluje še 25 organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav članic Evropske unije (EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in ozaveščanje kot izziv evropskih držav in sosednjih držav.

Namen projekta Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness (LADDER) izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega učenja in ozaveščanja s posebnim poudarkom na sosednjih državah članicah EU.

Več informacij o projektu je objavljenih na spletni strani prijavitelja projekta Association of Local Democracy Agencies (ALDA).