Srečanje posebne pobude projekta LADDER z imenom: Capitalisation of the European Year for Development: the added value of Decentralised Cooperation to promote local governance’’, je potekalo v Parizu 12. in 13. maja. Njen glavni cilj je bil promoviranje Evropskega leta za razvoj 2015 in izmeriti njegove učinke na skupnosti. Srečanja v Parizu se je udeležil Marjan Huč, vodja projekta LADDER pri platformi SLOGA.

Oba dneva sta udeležencem omogočila, da ponovno preučijo in povzamejo, kaj je pravi pomen EYD2015, in kaj so ponujene priložnosti, ki vodijo do pravega razvoja. Aktivnosti EYD2015 so bile realizirane s pomočjo predstavnikov Evropske komisije, organizacij civilne družbe in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja, pa tudi preko vključenosti županov in združenj lokalnih oblasti, ki so delili svoje izkušnje, pobude in dosežke na področju razvoja. S tem so dokazali, da je izziv decentraliziranega sodelovanja ključni dejavnik za razvoj.

Translate »