SLOGA na Slovenskih razvojnih dnevih

10. in 11. Novembra so potekali Slovenski razvojni dnevi. Prvi dan, ki je potekal v Državnem zboru, sta potekali dve razpravi. Prva se je osredotočala na izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, druga pa na Svetovni humanitarni vrh 2016 v Istanbulu. Naslednji dan, 11. 11. 2015 je bila v Cankarjevem domu na ogled gledališko-glasbena predstava ”Spremeni svet – akord za akordom”. Slovenskih razvojnih dni se je udeležila tudi SLOGA.

Slavnostni dogodek v Državnem zboru sta otvorila predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez in Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve. Dr. Brglez je poudaril, da je mednarodno razvojno sodelovanje, ki temelji na pristnih razvojnih partnerstvih, namenjeno spopadanju z globalnimi izzivi v njihovih koreninah. Izpostavil je tudi, da so cilji trajnostnega razvoja bolj kot kadarkoli prej usmerjeni k ljudem. Bavdaž Kuretova je opozorila, da nas največji izziv – implementacija ciljev trajnostnega razvoja – še čaka.

Na prvi okrogli mizi z naslovom “Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu” so sodelovali Kamal Izidor Shaker, predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora Republike Slovenije, Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sanja Štiglic, v.d. generalnega direktorja Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose Ministrstva za finance Republike Slovenije, Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje in podpredsednica Združenja občin Slovenije, Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije, Max Zimani, ustanovitelj in programski direktor Zavoda Global. Razpravo je moderirala prof. dr. Maja Bučar, predsednica Strokovnega sveta mednarodnega razvojnega sodelovanja in predstavnica akademske sfere. Udeleženci okrogle mize so naslovili vlogo in prispevek Slovenije h globalnim naporom uresničevanja nove agende ter opredelili ključna področja, kjer lahko mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije najuspešneje prispeva svoj pravični delež. Govora je bilo tudi o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na EU, nacionalni in lokalni ravni s poudarkom na temeljnih izzivih in možnostih njihovega učinkovitega uresničevanja.

Na drugi okrogli mizi z naslovom »Slovenska humanitarna pomoč – pogled proti Svetovnemu humanitarnemu vrhu 2016« so sodelovali Christos Stylianides, evropski komisar za humanitarno pomoč in civilno zaščito, Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve, dr. Robert Smith, vodja pisarne Sekretariata Svetovnega humanitarnega vrha v Ženevi, Jasna Djordjević, članica Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, Branko Dervodel, Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje. Razpravo je moderiral Martin Nesirky, direktor Informacijske službe Združenih narodov na Dunaju. Udeleženci okrogle mize so naslovili aktualne potrebe in izzive na področju humanitarne pomoči, dogajanja v teku priprav na Vrh ter vlogo (majhnih) donatorjev, kot je Slovenija. Govora je bilo tudi o doseganju učinkovitejše in k potrebam usmerjene pomoči, medsebojni koordinaciji humanitarnih prizadevanj in pričakovanjem glede zaključkov Vrha.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.