6. dnevi socialne ekonomije so potekali 22. in 23. oktobra 2015 na Gospodarski zbornici v Ljubljani. Na letošnji konferenci smo se posvetili družbenim inovacijam – novostim v financiranju oziroma merjenju družbenega učinka. Razpravljali smo, kako deluje socialna ekonomija na podeželju. Del konference je bil namenjen zadružništvu, ki ostaja ena temeljnih oblik socialnega podjetništva. Sloga je na dvodnevni mednarodni konferenci izvedla predavanje z naslovom »Mladi za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije«. 

Vsebine, ki so bile izpostavljene so povezane z družbenimi inovacijami, zaposlovanjem ranljivih ciljnih skupin, zadružništvom, socialnim podjetništvom in migracijami.

Predavali so uveljavljeni gostje iz tujine, na okroglih mizah pa so potekale zanimive in provokativne razprave. Predstavnica platforme Patricija Virtič, vodja projekta Izzovimo krizo, je zbranim predstavila projekt in prizadevanja mladih globalnih zagovornikov. Mladi si želijo opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko leto socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega bančništva, trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest …  Peticijo za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije lahko podpišete na spletni strani projekta Izzovimo krizo. Peticijo so na dogodki podpisali številni ugledni udeleženci iz nevladnega sektorja, akademske in politične sfere, med drugim Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo in dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora.

Socialna ekonomija je eden ključnih razvojnih segmentov širšega in lokalnega gospodarstva ter spoprijemanja z družbenimi izzivi. Povezuje različne družbene skupine, javno upravo, zasebni sektor in nevladne organizacije. Inovacije in nove zamisli so del sodobnega preživetja na trgu.

Na letošnjih Dnevih socialne ekonomije smo se spoprijeli z izzivom, kako zagotoviti, da inovacije ne bodo podlegle trendu hitro vznikajočih in ugaslih idej, ampak bodo ranljivejšim družbenim skupinam in njihovim okoljem omogočile trajnost, lokalni skupnosti pa večplasten razvoj.

Glede na aktualne dogodke v Evropi smo se posvetili tudi socialni ekonomiji v povezavi z migracijami. Evropa se namreč dnevno ukvarja s prihodom prebežnikov, zato smo iskali priložnosti in možnosti, da socialna ekonomija ponudi odgovore na nekatere izzive povečanih migracij.

Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Več informacij pri vodji projekta Izzovimo krizo na patricija.virtic@sloga-platform.org ali na spletni strani projektawww.challengingthecrisis.com/sl.