Včeraj, 10. oktobra 2018, je Evropski svet sprejel sklepe o podnebnih spremembah, ki poudarjajo nujnost potrebno za okrepitev globalnih prizadevanj za preprečevanje nevarnih posledic podnebnih sprememb. 

Podnebne spremembe se dogajajo, njihove učinke pa čutimo povsod po svetu. Ministri za okolje Evropske unije v svet pošiljajo močan politični signal v sprejetih sklepih, ki so podlaga za stališče EU na prihajajoči konferenci o podnebju, ki bo potekala v Katovicah na Poljskem.

Na sestanku so po besedah Elisabeth Köstinger, avstrijske zvezne ministrice za trajnost in turizem, ponovno poudarili, da mora EU igrati ključno vlogo in voditi globalno ukrepanje na področju podnebnih sprememb.

V sklepih se ministri prav tako odzovejo na posebno poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) o vplivih globalnega segrevanja za 1,5°C nad predindustrijsko ravnjo, ki je bilo objavljeno dan prej.

EU je zavezana k pariškemu sporazumu in izvaja ambiciozne politike. V svojih sklepih ministri za okolje opozarjajo na napredek, ki ga je v zadnjih mesecih dosegla EU na področju zakonodaje, ki zagotavlja izpolnjevanje lastnih zavez na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ti vključujejo nov cilj EU o obnovljivi energiji za 2030 ( 32 %), novi cilj energetske učinkovitosti (32,5 %), reformo sistema EU za trgovanje z emisijami, cilje zmanjšanja emisij v sektorjih, ki ne spadajo v področje uporabe sistema trgovanja z emisijami, in vključitev rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gospodarjenja z gozdovi v okviru podnebja in energije EU. Možna je nizka raven emisij in odpornost na podnebne spremembe: EU še naprej uspešno ločuje gospodarsko rast od emisij. Med leti 1990 in 2016 se je BDP EU povečal za 53 %, medtem ko so se skupne emisije zmanjšale za 22,4 %. Delež EU v svetovnih emisijah toplogrednih plinov se je zmanjšal s približno 17,3 % leta 1990 na 9,9 % v letu 2012.

EU meni, da so skupni in pravični ukrepi vseh najboljši način za doseganje ambicioznih ukrepov na področju podnebnih sprememb.

Translate »