Sestanek predstavnikov nevladnih in humanitarnih organizacij s predsednikom Vlade RS

Predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij so se 28. avgusta sestali s predsednikom Vlade RS. Pripravili in predstavili so predloge za odziv na napovedan povečan prihod beguncev. Poleg predlogov odzivanja so nevladne in humanitarne organizacije izpostavile problematičen način komuniciranja z javnostmi s strani Vlade RS na temo prihoda beguncev ter poudarile pomen pozitivnega javnega diskurza. Ostale vsebinske predloge in komentarje lahko preberete tukaj.Predsednik Vlade RS je na podlagi sestanka imenoval koordinacijsko telo Vlade RS, katere del so tudi predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij. Člani koordinacijskega telesa Vlade RS so se še isti dan sešli ter napovedali nove sestanke, v kolikor bi bilo to potrebno.