Vlada je imenovala novo vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada je izdala odločbo, da se Sabino Stadler Repnik, rojeno 11. 12. 1972, s 1. julijem 2016 imenuje za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Sabina Stadler Repnik je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka in ima 18 let delovnih izkušenj na področju zunanjih zadev. V Ministrstvu za zunanje zadeve je med drugim opravljala diplomatske naloge v Sektorju za analize in razvoj (od 1997 do 1999) in v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju (od 1999 do 2003). Od leta 2003 do 2004 je opravljala delo svetovalke za zunanje zadeve predsednika Vlade Republike Slovenije. Od leta 2004 do 2010 je bila slovenska predstavnica v ˝Policy Unit˝ Visokega predstavnika Javierja Solane v Generalnem sekretariatu Sveta, med leti 2011 in 2013 vodja pisarne in politična svetovalka izvršnemu direktorju M. Lajčáku – Evropska diplomatska služba (EEAS) – Pisarna izvršnega direktorja za ˝Evropo in Centralno Azijo˝ ter namestnica vodje enote za evropsko sosedsko politiko Evropske diplomatske službe (od 2013 do 2015). Od januarja 2016 opravlja delo namestnice generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve. Tekoče govori angleški, francoski in srbski oziroma hrvaški jezik.

Translate »