Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je 22. junija v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih projektov izobraževanja in usposabljanja na področju reforme varstva podatkov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav upravičenk v okviru programa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Specifični pogoji sodelovanja in zahteve glede partnerskega sodelovanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji!

Razpis se odpre 29. novembra 2016!

Več o razpisu

Translate »