Računsko sodišče je 26. julija izdalo PrilagajanjeKmetijstvaPS_Revizijsko_P o učinkovitosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam, v katerem je ocenilo, da so bile aktivnosti ministrstva le delno učinkovite.

Zapisali so še, da kljub temu, da je ministrstvo izvajalo ukrepe za prilagajanje kmetijstva, pa ti niso temeljili na izdelani strategiji prilagajanja, ki bi bila pripravljena na podlagi študije ranljivosti.

Nadalje navajajo, da bi moralo ministrstvo okrepiti tudi prenos znanja prek svetovalne službe kmetom ter izboljšati sodelovanje deležnikov, da bi se znanje o prilagajanju čim bolje prenašalo v prakso.

V svojem poročilu Računsko sodišče poudarja, da je “nujno, da se v Republiki Sloveniji začnemo sistematično prilagajati na podnebne spremembe, saj je kmetijstvo zaradi pridelave na prostem eden izmed najbolj občutljivih sektorjev za učinke podnebnih sprememb“.

Več na spletni strani Računskega sodišča.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »