V drugi polovici novembra je Mednarodni forum NVO platform (IFP) v sodelovanju s Community Development Resource Association (CDRA) pripravil in izvedel poseben “Leadership Development Program”, namenjen usposabljanju platform za načrtovanje in izvajanje dejavnosti za družbene spremembe. Usposabljanje je vodila Nomvula Dlamani iz CDRA, udeležil pa se ga je tudi direktor platforme SLOGA Albin Keuc. 

Program vključuje spletno izobraževanje, delo v skupinah, peer-to-peer podporne dejavnosti na teme vsakdanjih praks v nacionalnih platformah kot specifičnih organizacij, ki delujemo v zelo različnih okoljih ter izmenjavo izkušenj o tehnikah in veščinah, potrebnih za krepitev vloge platform. V program bo v treh letih vključenih najmanj 36 nacionalnih platform.

Na usposabljanju smo sistematično in v zelo intenzivni delovni obliki obravnavali naslednje vsebine:
1. razumevanje družbenih sprememb – kako se spremembe zgodijo in kateri modeli sprememb so nam lahko v pomoč
2. družbene spremembe in vloga NVO platform
3. potrebe vodenja v podporo stvarnemu delu NVO platform, kjer smo soznali različne tipe vodenja (boundary, transformational, collective, facilitative leadership), ki vsako po sebi  odgovarja različnim situacijam in robnim pogojem delovanja platform.

Intenzivno delo in izmenjava med udeleženci nam je omogočila hkratno analizo delovanja nas samih, kot odgovornih posameznikov za delo nacionalnih platform. Podobnosti in predvsem razlike med udeleženci usposabljanja (Brazilija, Indonezija, Indija, Nigerija na eni strani in Latvija, Slovenija, Sejšeli na drugi in vmes Uganda, Zambija, Češka, Nepal) smo spregovorili o pomembnosti in teži povezovanja med raznolikim organizacijami, raznolikostjo med članicami, pomenu organizacij za državljanke in državljane, razumevanju kontekstov družbenih sprememb in analitičnih orodjih, preverjanju ugotovitev in prevajanju v dejavnosti platform, prostorih za refleksijo, premislek o skupni agendi in še veliko drugih vsebin, ki nas združujejo (npr. o krčenju civilnega prostora po kontinentih).

V naslednjem koraku bomo s peer-to-peer podporo oblikovali majhne projekte na ravni platform za spodbujanje razmisleka o upravljanju in vodenju družbenih sprememb, ki jih želimo spodbuditi v svojem okolju.

Dodatne informacije: Albin Keuc, +386 41 749 468

Translate »