Kot smo že obveščali, je MJU na spletnem portalu pričelo javno razpravo o Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva z objavo osnutka besedila na portali e-Demokracija. Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017. Besedilo je pomembno tudi za področji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Ob tej priložnosti prosimo, da na naslov vahida.huzejrovic@filantropija.org do 19. junija 2017 posredujete komentarje, predloge in dopolnitve na osnutek besedila. V njem sta dva predloga MZZ za krepitev prostovoljstva na obeh področjih (glej str. 34-35).

Slovenska filantropija, ki koordinira ta proces konzultacij, v okviru javne razprave organizira delovne skupine za obravnavo posameznih vsebinskih področij prostovoljstva in načrtuje skupen posvet strokovnjakov in drugih deležnikov, ključnih za oblikovanje konstruktivnih predlogov k dokumentu v javni razpravi.

Slovenska filantropija bo nato na podlagi vašega odziva sklicala delovno skupino, v kateri bi nato pregledali in uskladili skupen predlog, ki bo nato posredova MJU.