Publikacija z naslovom “Spotlight on SDG 8: The impact of marriage and children on labour market participation” raziskuje kakšen vpliv imajo poroke in otroci na udeležbo na trgu dela.

Družine in ženske se v času pandemije COVID-19 soočajo po eni strani s povečanim neplačanim delom, kot je skrb za družino in starejše, po drugi strani pa z izgubo dohodka. Še posebej ranljive so matere samohranilke, ki bremena oskrbe ne morejo deliti in pogosteje delajo za nizke plače in v ranljivih poklicih. Ženske in njihove družine puščajo ukrepi za zajezitev širjenja še dodatno v negotovem položaju. Zato je še toliko bolj pomembno razumeti, v kolikšni meri je udeležba žensk na trgu dela povezana z družinskimi strukturami.

Publikacija, ki temelji na naboru podatkov in novih kazalnikih, ki sta jih razvila Agencija Združenih narodov za ženske (UN Women) in Mednarodna organizacija dela (ILO), kaže, da na udeležbo žensk na trgu močno vpliva delo doma in skrb za družino ter starejše, s čimer se moški na takšen način ne soočajo. Podatki, zbrani pred COVID-19, nudijo vpogled v porazdelitev gospodinjskih in drugih odgovornosti med različnimi vrstami gospodinjstev – vpogled, ki je v tem trenutku kritičen.

Publikacije na voljo v naši spletni knjižnici.

Translate »