Mirovni inštitut je izdal priročnik za nevladne organizacije: Z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti. Priročnik je namenjen nevladnim organizacijam in drugim civilno-družbenim skupinam, ki delujemo na področju zagovorništva, človekovih pravic in aktivnega državljanstva. Priročnik ponuja praktično znanje in uporabo komunikacijskih orodij za delo na področju vsakodnevnega komuniciranja z različnimi javnostmi. Napisan je na podlagi izobraževanj na različnih delavnicah o komuniciranju znotraj nevladnega sektorja in izkušenj nevladnih organizacij. Namenjen je predvsem tistim, ki znotraj nevladnih organizacij skrbijo za komuniciranje z javnostmi.

Priročnik je nastal v sklopu projekta PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO, s katerim omenjene nevladne organizacije razvijamo in preizkušamo inovativne modele komuniciranja in podporništva za naslavljanje nižanja demokratičnih standardov v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilne družbe. Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

Translate »