V drugi polovici septembra je v sodelovanju FER, Ženskega lobija, Evropske mreže za enakost spolov, Društva za nenasilno komunikacijo, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilje ter Zveze svobodnih sindikatov Slovenija potekala delavnica o enakosti spolov v razvoju. Na delavnici in v obdobju po njej so oblikovali priporočila glede prihodnjega delovanja Slovenije na področju enakosti spolov v razvoju, s katerimi želimo sooblikovati nastajajočo Strategijo za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

V priporočilih, ki so jih že posredovali ministrstvu za zunanje zadeve, so identificirali naslednje splošne cilje:

 • Enakost spolov je več kot enakost pred zakonom, saj pomeni sprejemanje razlik med ženskami in moškimi in enako vrednotenje človeka ne glede na spol, torej tudi vzpostavitev politične, ekonomske in socialne enakosti ter odpravljanje diskriminacije na podlagi spola.
 • Trajnostni razvoj in odprava revščine sta možna le v primeru enakosti spolov.
 • Enakost spolov mora biti poseben cilj slovenskega razvojnega sodelovanja, istočasno pa je potrebno vidik spola vključiti v vse faze in dejavnosti slovenskega razvojnega sodelovanja.
 • Cilj sodelovanja in izmenjave dobrih praks med Slovenijo in partnerskimi državami je povečanje enakosti spolov in krepitev pravic žensk tako doma kot v državah v razvoju.

Posebno pozornost so usmerili na 4 področja, ki smo jih ocenili kot ključna za doseganje krepitve vloge žensk in enakosti spolov:

 • ekonomska neodvisnost žensk;
 • ženske v procesih odločanja;
 • spolno in reproduktivno zdravje in pravice;
 • nasilje nad ženskami in deklicami.

Civilna družba lahko prispeva k delovanju Slovenije na področju enakosti spolov v razvoju, saj imamo že vzpostavljene številne povezave s civilno družbo, državnimi mehanizmi za enakost spolov, ženskimi organizacijami znotraj strank, sindikatov, delodajalcev,  s parlamentarkami in članicami izvršne veje oblasti na ravni držav in mest v partnerskih državah, ki delujejo na področju enakosti spolov in krepitve vloge žensk. To pomeni, da:

 • imamo neposredne informacije glede stanja in potreb na terenu;
 • imamo vzpostavljene neposredne stike z organizacijami, in celo z državnimi institucijami, ki so v partnerskih državah aktivne na področju enakosti spolov;
 • smo vir strokovnega znanja;
 • lahko nudimo potrebna usposabljanja znotraj državne uprave o vidiku spola in pomenu vključevanja tega vidika v vse aktivnosti razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije;
 • smo pomemben partner pri sooblikovanju strateških in drugih političnih dokumentov Republike Slovenije;
 • smo partner pri ozaveščanju vseh struktur znotraj Slovenije o pomenu vključevanja vidika spola v mednarodne aktivnosti Slovenije;
 • smo izvajalci aktivnosti, ki jih Slovenija izvaja v partnerskih državah.
Translate »