Platforma SLOGA je z zainteresiranimi članicami in posamezniki oblikovala vrsto predlogov za spremembo ter dopolnitev osnutka Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS) in humanitarni pomoči (HP), ki ga je MZZ konec decembra posredovalo v javno razpravo. O samem predlogu smo govorili na našem januarskem srečanju članic in ustanoviteljic platforme, kjer so se izkristalizirali izzivi, povezani predvsem s cilji ter načeli MRS in HP, vlogo globalnega učenja, teži nevladnih in razvojnih organizacijah (NVRO) v prihodnjem modelu sodelovanja z drugimi akterji MRS, oblikah financiranja, statusu NVRO in podobnem.

V vključujočem procesu smo oblikovali niz predlogov sprememb in dopolnitev ter predlagali:

– dodatno razdelavo koncepta strateškega partnerstva,
– ohranitev projektnega financiranja in uvedbo programskega financiranja na strateško pomemnih področjih ter območjih za krepitev NVRO,
– vključitev globalnega učenja kot prednostnega cilja,
– človekove pravice med načeli,
– okrepitev humanitarnega delovanja in nujnosti strateškega partnerstva na tem področju,
– sistemsko ureditev statusa NVRO, ki delujejo v javnem interesu,
– in še veliko drugega.

Celoten predlog platforme si lahko preberete tukaj.

Posebna pozornost je bila posvečena strateškemu partnerstvu, ki ga v prvi vrsti razumemo kot način uvajanja programskega financiranja na strateških in prednostnih vsebinskih področjih in geografskih območjih. Zelo pomemben bo nadaljnji proces oblikovanja novega zakona, ki bo moral biti še bolj dialoški in vključujoč. Nevladne razvojne in humanitarne organizacije kot izvajalke programov in projektov na področju globalnega učenja, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči smo avtonomen akter MRS in HP, ki najbolje poznamo svoje zmogljivosti in zmogljivosti svojih partnerjev v partnerskih državah. Zato moramo biti kot takšni pripoznani tudi s strani vlade.