Danes, 16. 2. 2017, se je platforma SLOGA udeležila predstavitvene delavnica dveh izmed programov Interreg Podonavje in Jadran. Ta program lahko tudi za NVO predstavlja zanimivo priložnost sodelovanja, saj slednje lahko sodelujejo kot partnerji ali kot podizvajalci (prijavitelji so lahko le javne institucije).

Program je 85 % financiran iz EU, 15 % pa lahko po novem partnerji zagotovijo tudi iz lastnih virov.

Razpis za sofinanciranje projektov podprograma Jadran je že objavljen (rok do 31. 3 .2017), za podprogram Podonavja pa bo objavljen predvidoma maja 2017.

Translate »