Evropska komisija je danes, pred srečanjem voditeljev držav in vlad na Malti 3. februarja 2017, predstavila svoj prispevek k razpravi o tem, kako bi lahko bolje upravljali migracije in reševali življenja na osrednji sredozemski poti.

Gre za vrsto dodatnih ukrepov za okrepitev dejavnosti EU ob tej poti, zlasti v Libiji in njenem sosedstvu. Ukrepi so osredotočeni predvsem na boj proti tihotapljenju ljudi in mrežam trgovine z ljudmi, učinkovitejše upravljanje migracijskih tokov, nadaljnje reševanje življenj na morju ter izboljšanje življenjskih pogojev migrantov in beguncev v Libiji ter njenih sosednjih državah.

EU je od leta 2015 potrojila vire in sredstva za operacije na morju, kar je v Sredozemlju pomagalo rešiti več kot 400.000 ljudi. Vendar pa je povečanje migracijskih tokov na osrednji sredozemski poti, po kateri je leta 2016 v EU prispelo več kot 181.000 migrantov in beguncev, privedlo tudi do doslej največjega števila smrtnih žrtev na morju. Komisija je zato opredelila kratkoročne operativne ukrepe, povezane z osrednjo sredozemsko potjo, ki jih je treba sprejeti v sodelovanju z državami članicami, da se tovrstna tragedija ne bi nadaljevala v letu 2017. Predlagani ukrepi so del celostne strategije in upoštevajo širši regionalni okvir (zlasti južno libijsko mejo ter Tunizijo, Egipt in Alžirijo), vendar se močno osredotočajo na Libijo, od koder na pot odrine 90 % oseb, ki skušajo prispeti v Evropo.

Med glavnimi cilji predlaganih ukrepov, ki temeljijo na evropski agendi o migracijah in delu okvira za migracijska partnerstva, namenjenega krepitvi sodelovanja na področju migracij s partnerskimi državami, so:

  • zmanjšanje števila prečkanj morja in reševanje življenj
  • okrepitev boja proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi
  • zaščita migrantov, povečanje števila preselitev in spodbujanje pomoči pri prostovoljnem vračanju
  • upravljanje migracijskih tokov prek južne libijske meje
  • izboljšanje dialoga in operativnega sodelovanja
  • povečanje sredstev iz skrbniškega sklada EU za Afriko.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije

Translate »