Pozivi znanstvenic in znanstvenikov, da je podnebno krizo potrebno nasloviti zdaj, se vrstijo. Priporočamo članek Maje Prijatelj Videmšek, o pozivu znanstvenikov, ki naslavlja skupno evropsko kmetijsko politiko in uničevanje narave. “Več kot 2500 znanstvenikov je evropske poslance v pismu pozvalo k reformi skupne evropske kmetijske politike, ki naj ustavi uničevanje narave. V okviru skupne kmetijske politike državljani EU prek davkov namenijo skoraj 60 milijard evrov za subvencije, ki se večinoma namenjajo za intenzivno in industrijsko kmetijstvo.


Znanstveniki iz šestih evropskih naravovarstvenih organizacij (European Ornithologists Union, European Mammal Foundation, Societas Europaea Herpetologica, Societas Europaea Lepidopterologica, Butterfly Conservation Europe) opozarjajo na obstoj »enotnega znanstvenega soglasja«, da so prakse intenzivnega industrijskega kmetijstva povzročile 55-odstotni upad evropskih populacij ptic kmetijske kulturne krajine med letoma 1980 in 2015 in upad populacije žuželk za več kot 76 odstotkov v naravnih rezervatih v Nemčiji v letih od 1989 do 2016.”

Članek v celoti preberite tukaj.

Translate »