Poziv komisarju Mimici glede globalnega učenja

TRIALOG in Evropsko združenje NVO za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) sta v sodelovanju z vsemi platformami za mednarodno razvojno sodelovanje iz EU 13 (novih držav članic) in 12 platformami iz starih držav članic Evropske unije pripravila poziv za komisarja Mimico, naj posebno pozornost nameni področju globalnega učenja, še posebej v evropskem letu za razvoj 2015.

V letu 2015 Evropska komisija namreč ni predvidela izvedbe razpisa v okviru programa ‘Nedržavni akterji in lokalne oblasti v razvoju’ (Non-state actors and local authorities in development – NSA-LA).

Pri načrtovanju in usklajevanju poziva je aktivno sodelovala tudi SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.