Preliminarno poročilo o višini uradne razvojne pomoči (ODA), ki ga je OECD DAC javno objavil včeraj, omenja, da je ODA v letu 2022 znašala 204 milijarde USD, kar je 13,6 % več kot v letu 2021. To je že četrto zaporedno leto, ko se raven ODA povečuje in je v letu 2022 znašal 0,36% BND. Povečanje ODA je bilo predvsem na račun vključevanja stroškov za oskrbo migrantov in beguncev, ki so leta 2022 znašali 29,3 milijarde USD oz. 14,4 % celotne uradne razvojne pomoči držav članic OECD DAC. K povečanju URP v letu 2022 je prispevala tudi URP Ukrajini, ki je znašala 16,1 milijarde USD, kar predstavlja 7,8 % celotne URP. V letu 2022 so naslednje države dosegle oz presegle v okviru Agende 2030 zastavljenega cilja, ki znaša vsaj 0,7% BND in sicer: Danska (0,70 %), Nemčija (0,83 %), Luksemburg (1,00 %), Norveška (0,86 %) in Švedska (0,90 %). Dodatno sta ta cilj dosegli tudi Tučija (0,79%) in Savdska Arabija (0,74%).

Uradna razvojna pomoč dvajsetih držav članic EU, ki so večinoma v letu 2022 povečale ODA, je znašala 91,6 milijarde USD, kar je 18,6 % več kot v letu 2021 in predstavljala 0,57 % njihovega skupnega BND. Uradna razvojna pomoč Republike Slovenije se je v letu 2022 povečala za 48,7% in je znašala 0,27% BND. Povečanje je bilo predvsem na račun povečanja bilateralnih sredstev za najmanj razvite države ter višjih prispevkov mednarodnim organizacijam.  Združenje evropskih nevladnih razvojnih organizacij CONCORD, katerega članica je tudi platforma SLOGA, zadnje podatke glede višine pozdravlja, vendar pa z zaskrbljenostjo ugotavlja, da EU države članice ne samo, da ne dosegajo svojih danih zavez glede podpore trajnostnemu razvoju v partnerskih državah, ampak se od tega oddaljujejo in si pred njim zatiskajo oči (dosežene številke so komajda resnične, ko gre za merjenje dejanskih sredstev, namenjenih za podporo trajnostnemu razvoju v partnerskih državah). Kljub jasnim opozorilom civilne družbe so nekatere države članice EU poročale najmanj 15 milijard EUR namenjenih za aktivnosti v lastni državi kot odziv na pritok beguncev. S tem se je večina držav članic EU znašla v nenavadnem položaju, saj so postale glavne prejemnice lastne uradne razvojne pomoči.

Pripravil: MH

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

Translate »