Povabilo k vložitvi kandidatur za priznanje “Komunikator-ica znanosti 2015”

Slovenska znanstvena fundacija podeljuje častni naslov »Komunikator (komunikatorica) znanosti za leto…« od leta 2013 dalje. Častni naslov prejme posameznik oz. posameznica, ki se je odlikovala v letu 2015 v komuniciranju znanosti z določeno javnostjo, ki sestavlja slovensko družbo (splošna, strokovna, politična…) in to v katerikoli obliki (publikacija, članek, radijska ali televizijska oddaja, spletna stran, portal, razstava, film…).

V letu 2015 bo podeljen le en častni naslov. Vlagatelji kandidatur pridobijo soglasje za proces kandidiranja s strani dotičnih oseb! Predlagatelj lahko posreduje na naslov Slovenske znanstvene fundacije več kot le eno kandidaturo za eno osebo. Vse popolne kandidature bo evalviral Znanstveni odbor pod predsedovanjem dr. Majde Naji iz Maribora, pobudnice častnega naslova.

Skrajni datum za vložitev kandidatur je petek, 4. december 2015. Kandidature s posebnimi prilogami posredujte v obliki klasične poštne pošiljke ali osebno prinesite na sedež ustanove v zaprti kuverti na naslov: Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana.

Slovesna razglasitev častnega prejemnika naslova »komunikator-ica znanosti leta 2015 bo januarja 2016!

Obrazec za vložitev kandidature